Så langt er vi med Korshøj Idrætscenter

 

2022 – Året hvor etableringen starter. I kan løbende følge med i vores facebookgruppe “Korshøj Idrætscenter” her opdaterer vi med billeder m.v. Vi er godt igang og der er udarbejdet tidsplan i samarbejde med Randers Kommune, Kultur og Fritid og de Rådgivende Ingeniører Vognsen. Samarbejdet er startet godt. Danjord A/S startede i marts/april og fodboldbanerne blev færdige til august, det resterende arbejkde står frem til foråret 2023. Derefter begynder vi som foreninger og frivillige vores anlægsarbejde, med alt det andet der skal være på aktivitetsområdet ud over fodboldbanerne. Samtidig går vi igang med udvidelse af Korshøjhallen således de udendørsaktiviteter kan håndteres. 

2021 – Et fantastisk år. Der er nu en ny lokalplan undervejs, der er erhvervet ca. 7 Ha jord og Korshøjhallens tilbygning starter. Vi er i mål med økonomien (men kan stadig bruge flere midler til alle vores delprojekter), tegningerne for aktivitetsområdet er udarbejdet og tegningerne på tilbygningen til hallen får lige de sidste streger her i foråret. 

Et forarbejde der har taget mange år for alle de involverede personer skal nu kulminere i at vi i lokalområdet står sammen om en stor og spændende udviklingsopgave. Alle frivillige skal i arbejdstøjet og nu skal vi i jorden.

Hvad er det så der skal laves?

Der skal laves 10 petanquebaner, 4 11-mands fodboldbaner med tribuner, beachwolley-bane, udendørs håndboldbane, krolfbaner, 2 paddeltennisbaner, fodboldgolf, FDF-arealer med shelter og bålhytte, skov, stier, legeplads, hundeskov, nye omklædningsrum, nyt cafeteria og på sigt meget mere.

 

 

2020

D. 7.9.2020 var endnu en stor dag. Randers Byråd godkendte og frigav pengene til Kraftcenter Korshøj. Nu er det tid til at lokalplan skal godkendes og derefter forventer vi at byggeriet igangsættes i sommeren 2021.

Vi fortsætter indsamlingsarbejdet for der skal bygges yderligere til hallen, men de første etapper kan nu endeligt etableres.

 

2018-2019

Efter budgetbeslutningen i Randers Byråd har vores projekt taget fart. Vi er nu i gang med indsamling af midler og sponsorater fra lokale virksomheder, fonde og private. Stiftelsen af Fonden Kraftcenter Korshøj er sat i gang således den fremtidige ejerstruktur kan komme på plads.

Når vi er på kr. 9.000.000,- kan vi gå i gang med udførelse af etape 1. Beløbet er sammensat af kr. 4.000.000,- i form af egenfinansiering, sponsorer, private donationer, fonde og kr. 5.000.000,- fra Randers Kommune.

Første etape er yderligere omklædningsrum, dommerrum, depot, toiletter, gange, vindfang og depot. Tilbygning i stueplan ca. 265m2. Se vores prospekt på velkomstsiden.

Den samlede projektsum udgør kr. 13.745.000,- hvor etaperne 2 og 3 er en ny cafe, cafekøkken, depot, sammenbygninger med eksisterende 1. sal samt ombygning på 1. sal. Etablering af tagterrasse på ca. 80 m² og trappe.

 

2017

Kraftcenter Korshøj er efter mere end 10 års forarbejde, kommet så langt i projektet, at der fra byrådet i Randers Kommune er givet tilsagn til projektet med kr. 5.000.000. Vi er dybt taknemmelige for den opbakning vi nu har fået fra byrådet. I den forbindelse er der fra udvalgets side arbejdet videre med udbygning af faciliteterne ved Korshøjhallen således, der kan håndteres yderligere aktiviteter både udendørs og indendørs. Udvalget, Korshøjhallen og SMIFF09 har i den forbindelse givet “håndslag” over for Randers Kommune på at vi sørger for indsamling af de resterende midler til projektets første fase svarende til ca. kr. 4.000.000. SMIFF09, SMIFF09s Støtteforening og Korshøjhallen har tidligere givet tilsagn på medfinansiering af kr. 1.000.000.

Budgetbeslutning fra Randers Kommune 2017-2020

”Byrådet har disponeret 2,5 mio. kr. af breddeidrætsmidlerne til at renovere omklædningsbygningen i Albæk. Lokalbefolkningen har længe arbejdet for at samle alle idrætsaktiviteter i Albæk, Mellerup og Harridslev ved Korshøjhallen under overskriften Kraftcenter Korshøj. Den forventede investering er i alt ca. 9 mio. kr. Forligspartierne er enige om at støtte projekt Kraftcenter Korshøj ved at overflytte den allerede givne bevilling på 2,5 mio. kr. og afsætte yderligere 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at der lokalt skaffes 4 mio. kr. Der skal i det videre arbejde med realiseringen af projektet tages stilling til den fremtidige anvendelse af de nuværende idrætsfaciliteter i Albæk og Mellerup. Disse faciliteter er i Kommuneplanen udlagt til rekreative formål, fordi anvendelsen er begrænset af de statsligt fastlagte regler for kystnærhedszone og skovområder. Forligspartierne ønsker at indgå i en dialog med lokalsamfundet om eventuel overdragelse af de arealer, der bliver ledige”.

 

Tilsagn 2022 kr. 9.417.150,-

1. Sponsorer kr. 835.000,-
2. Private donationer kr. 121.350,-
3. Fonde kr. 1.123.800,-
4. Egenfinansiering kr. 2.337.000,-
5. Randers Kommune kr. 5.000.000,-

Vores første mål var at nå kr. 4.000.000,- på punkterne 1-4, derved frigav det Randers Kommunes tilsagn.

Frivillige timer tilsagn pr. 1.1.2020: 302 timer.