Faciliteter

 

Korshøj Idrætscenter vil komme til at have følgende faciliteter:

  • Hallen indeholder en håndboldbane, opvarmningsrum, fitnessafdeling, omklædning m.m.
  • Indendørs faciliteter, cafeteria, mødelokaler og lignende
  • På vores udenoms arealer er der boldbane, multibane m.m.