Hvorfor Kraftcenter Korshøj, Korshøj Idrætscenter

 

Ambitionerne er, at skabe et kulturelt samlingssted med uformel atmosfære, der indbyder til aktivitet, sammenhold og udfoldelse. Tanken er, at integrere et naturligt mødested uanset alder og formål, til glæde for hallen, lokallivet, skolen og Landsbyklynge Kronjylland. Projektet har til formål at skabe rammerne for fritid, familietid, skoletid og institutionstid og sundhed på et samlet sted.

Vores nuværende brugere efterspørger meget bedre faciliteter og som eksempel kan vi nævne at der hvert år er ventelister til vores børnehold i gymnastikafdelingen. Gymnastikholdene holder til i skolens ældre gymnastiksal og har derfor brug for mere tidssvarende rammer og plads. FDF/spejderne mangler et sted der er ”deres” for de holder i dag til i en tidligere inspektørbolig på skolen og har ikke de rette forhold til deres aktiviteter. Deres aktiviteter foregår på et mindre græsareal uden for skolen. Her skal de efter hver aktivitet igen fjerne deres rekvisitter da det netop er skolens areal de benytter.

Randers Sundhedshøjskole i Harridslev er senest kommet til som et sundhedstiltag og tilbud om livstilsændringer, med bl.a. ryghold og rygestop for borgere fra 18 år, disse hold har fået plads i skolens festsal men uden mulighed for omklædning hvilket ikke optimale forhold.

Vores fodboldafdeling vokser og ønsker derfor at flytte og forbedre deres træningsfaciliteter, at komme tættere på skolen til nye og eksisterende medlemmer. I fodboldafdelingen kan vi se en klar sammenhæng med at de yngste 4-8 års hold i dag træner ved den lille bane ved Korshøjskolen og tilslutningen til disse hold. Vi håber dette kan overføres til de andre hold i fodboldafdelingen og forventer derfor en medlemsstigning, da mange af spillerne kan gå direkte fra skole og SFO til træning. Fodboldafdelingen i SMIFF09 holder i dag til i Albæk hvor klubhuset er i en meget dårlig stand.

Vi har i dag et stigende behov for haltider i Korshøjhallen og for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel er der behov for bedre faciliteter. Korshøjhallen har de seneste år skiftet profil og har åbnet sig op for de unge og ældre mennesker der i deres fritid kommer forbi hallen. Vi kan se at de gerne vil gøre Korshøjhallen til ”deres” sted at samles og derfor ønsker vi også at imødekomme dette med at forbedre mulighederne således at både den organiserede og uorganiserede motion kan mødes.

Vores senioridræt i SMIFF09 holder til forskellige steder og vi håber at forbedre deres faciliteter samtidig med at det også bliver nemmere for de ældre og f.eks. beboerne på ældrecenteret i Harridslev at komme ud og dyrke motion i det åbne rum. Vi vil skabe bedre forhold for samvær og bevægelse for de ældre således de har et samlet mødested for fællesskaber.

Til de mindste børn i vuggestuen, dagplejen og børnehaven er der en stor mangel på faciliteter til leg, læring og bevægelse. Børnehaverne har nogle mindre arealer til formålet der ikke er tidssvarende. Dagplejen har et selvanlagt mødested bag ved et mindre erhvervsområde i Harridslev som på ingen måde imødekommer deres behov. Med udviklingen af Kraftcenter Korshøj ønsker vi netop også at tilbyde dem de uformelle omgivelser og skabe de læringsrum der kan understøtte børnenes kreative og æstetiske læreprocesser. Vi vil skabe rammerne for læring, trivsel, sundhed og udvikling for de mindste børn.

Vi vil etablere andre motoriske tiltag som gør sig attraktive for brugerne og vi vil tilbyde borgerarrangementer så som børnefødselsdage, konfirmationer, klubfester og lignende. Der er i prospektet beskrevet klatrevæg, musetrappe og øvrige tiltag for den motoriske udvikling som aktiviteter uden for eksisterende halgulv.

Vi ser et stort potentiale for yderligere aktiviteter i et nyt multirum og med de nye rum for samling af socialt samvær, lektiecafe, klubmøder og andet i cafémiljøet på tværs af alder og baggrund.