Baggrunden for Kraftcenter Korshøj, som vi fremover kalder Korshøj Idrætscenter.

 

Helt tilbage i 2006 traf bestyrelsen i Korshøjhallen den beslutning, at hallen trængte til en modernisering og en revitalisering af det idrætsliv, der på det tidspunkt var i hallen.

Der blev holdt udviklingsseminarer med hallens brugere i 2007 og der blev i 2009 udarbejdet en stor rapport om behovet for en modernisering af Korshøjhallen. I løbet af den proces modnedes ideen om ikke bare at modernisere hallen, men virkelig at tænke stort og inddrage skolen, børneinstitutionerne og en række foreninger om et projekt, der skal skabe nye vilkår for idræt, undervisning, børnepasning, kultur og sundhed på et sted, – et lokalområde og landsbykraftcenter for de 11 landsbyer, der omkranser Harridslev, og vi har opfordret Randers kommune til at bruge erfaringer derfra til at indrette den fremtidige landdistriktspolitik efter princippet om decentral centralisering i 6 – 8 fremtidssikre, større landsbyer rundt i hele kommunen.

Visionen og udfordringen, som arbejdsgruppen bag projektet har haft fra starten og ind til nu er, at for at sikre et sted, som også i fremtiden kan tilbyde de 4000 indbyggere i nærområdet moderne og inspirerende faciliteter, hvor mange mennesker i alle aldre kan mødes næsten døgnet rundt til mange forskellige aktiviteter, så er vi nødt til at centralisere nogle ting, og det er blandt andet planen at samle alle fodboldaktiviteter i SMIFF09 i Harridslev på et nyt stadion ved hallen, hvor der også bliver plads til utrolig mange andre friluftsaktiviteter. I det nye kraftcenter vil der også blive meget mere plads til indendørs idræt, og også skolen vil få helt nye muligheder med den planlagte multisal og en række mindre lokaler, der kan bruges til mange forskellige formål.

Efter at have fået nogle midler fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje tilbage i 2010 til at hyre professionel hjælp til at lave et skitseprojekt, der viser, hvordan hele projektet kan komme til at se ud, kan vi nu med stolthed præsentere et ualmindelig flot og meget visionært projekt, som er udarbejdet af GPP Arkitekter, der har stor ekspertise i idræts- og undervisningsbyggeri, DGI-Huse og haller, som også har stor erfaring med sådanne projekter og Ingeniørfirmaet Reeholm og Bredahl, som er hallens daglige ingeniørfirma. Baggrunden for deres arbejde var alt det materiale, som ildsjælene har lavet gennem årene samt skitser fra Stadsarkitektens kontor i Randers, og en lang række møder med hal, skole og institutioner i gennem mere end et år.